defr

29, Krockelshaffstrooss
L-5722 ASPELT

25 a grouss Park- a Gaardenanlag, Ausstellung vun Hobbykënschtler, Kaffi a Kuch, Bénéfice fir de Fréisenger Kleederschaf.

 

Valentiny Aspelt

Zum Seitenanfang