Virun der Gaardesaison, onse Kongress ...
Léif Klenggäertner,
An dëser Zeitung fannt Dir d’Invitatioun fir onse Kongress, fir dee mer,
zesumme mat der Sektioun Menster all d’Sektiounen op Rued-Syr invitéieren.
Well de Pällemsonndeg dëst Joer matzen an d’Ouschtervakanz fält, ass de Kongress
op de Sonndeg, 7. Abrëll verluecht ginn.
Virum Kongress hu mer awer och nach déi véier Regionaldelegéiertenversammlungen,
wou mer Iech an Avant-première allerhand matzedeelen hunn.
An dann e puer manner gutt Nouvellen.
Dat wat mer gefaart haten, ass agetrueden. Obwuel mer ons Zeitung nëmme méi
6 Mol am Joer erausginn, maache mer e seriösen Defizit, dee mat erschreckender
Vitesse ons Erspuernisser opfrësst. Dofir wäerte mer ëm eng Erhéijung vun
de Beiträg net derlaanscht kommen. Detailer an Erklärunge kritt Dir op de
Regionaldelegéiertenversammlungen.
Onse Generalsekretär Nico Fantini huet aus gesondheetleche Grënn demissionéiert
a mir hunn dat misse mat groussem Bedaueren unhuelen. Mir sinn dankbar fir
all déi Aarbecht, déi hien an all deene Joere fir d’Liga geleescht huet. Den
Otmar Hoffmann war bereet, de Poste ff. bis nom Kongress ze iwwerhuelen.
Duerfir och him e grousse Merci.
Dann awer och eng Rei gutt Neiegkeeten:
Sou wéi mer et ugekënnegt haten, si mer zënter Joeren op der Sich no enger Plaz
fir en neit Doheem fir de Gaart an Heem. Dëse Projet ass amgaang sech ze konkretiséieren.
Och vun dëse Projete wëlle mer Iech op de Regionalen erzielen.
Wéi a wat genee soll entstoen, dat wëlle mer mat Iech diskutéieren.
Ons nei vergréissert Exécutive ass esou lues arodéiert a sou kënne mer ons vill
méi grëndlech ëm d’Zukunftsaarbecht këmmeren. Mir wëllen ons an den
nächste Joere verstäerkt asetzen fir Iech méi Coursen unzebidden. Fir eemol ze
kucken, wéi dat sou am Ausland ofleeft, ware mer op Lünen gefuer fir ons hire
Schulungszentrum unzekucken. Dir fannt an dëser Zeitung doriwwer e klengen
Artikel.
Ma lo halen ech op, soss ass d’Spannung eraus fir d’Regionaldelegéiertenversammlungen
an de Kongress. Mir soen awer elo scho gären deene Sektioune
merci, déi sech bereet erkläert hunn, dës Manifestatiounen ze begleeden.
Deemno bis geschwënn

Martine V2

Dr Martine Mergen
Présidente

         
 
 

Zum Seitenanfang